Białostocki  Klub  Sportowy  "HETMAN"

ul. Kawaleryjska 17 B

15 - 324 Białystok

 
sekretariat, tel. (+ 48)  85 74 11 538, 
                                  kom.
(+48) 606 412 969                                                  
 
                                               
NIP  542- 030-31- 06

     Numer konta
             PeKaO S.A. O/Białystok
                   62 1240 1154 1111 0000 2148 7125


      e-mail: hetman@hetman.bialystok.pl

          
     Biuro Centrum Handlowego "HETMAN"
     ul. Kawaleryjska 17 A
    15 - 324 Białystok


    
 tel. 85 663 22 11

...
 
hetman.bialystok.pl 2022
Sekcja bokserskaSekcja piłki nożnejSekcja judoSekcja brydża