Białostocki Klub Sportowy "HETMAN"

 ul. Kawaleryjska 17 B
15- 324 Białystok

NIP 542-030-31-06

      

sekretariat, tel./fax 85 74 11 538 
                                                 tel.  606 412 969 
                                                 
                                                

     Numer konta
             PeKaO S.A. O/Białystok
                   62 1240 1154 1111 0000 2148 7125

      e-mail: hetman@hetman.bialystok.pl

          
     Biuro Centrum Handlowego "HETMAN"
     ul. Kawaleryjska 17 A
    15 - 324 Białystok

      tel. 85 663 22 11

...
 
hetman.bialystok.pl 2021
Sekcja bokserskaSekcja piłki nożnejSekcja judoSekcja brydża