Centrum Handlowe "HETMAN"
ul. Kawaleryjska 17 a
15 - 324 Białystok
tel. 85 663 22 11Czynne codziennie od godz. 600 - 1500

Białostocki Klub Sportowy "HETMAN" wynajmie pawilony handlowe przy ul. Kawaleryjskiej 17 A  o pow.  od 15 m2 do 30 mw cenie czynszu, tel. 602 469 423.

OGŁOSZENIE 

W związku z planowanym zainstalowaniem kamer w miesiącu lipcu 2021 r. w Centrum Handlowym "HETMAN"  prosimy o bieżące dokonywanie opłat faktur.


Zasady bezpieczeństwa na  terenie Centrum Handlowego "HETMAN"


Od dnia 21.04.2020 r. otwarte zostaje Centrum Handlowe "HETMAN" przy ul. Kawaleryjskiej 17 A w Białymstoku.
Prowadzących działalność handlową oraz kupujących obowiązują zasady bezpieczeństwa określone Rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów.

WYMAGANIA DLA DZIERŻAWCÓW PUNKTÓW HANDLOWYCH

Dzierżawcy punktów handlowych muszą zastosować  się do wymogów bezpieczeństwa wynikających z rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z występowaniem stanu epidemii dotyczących:
-  zachowania limitu  osób ( 4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży z wyłączeniem osób stanowiących jego obsługę);
-  zapewnienie rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk;
-  dezynfekcji stanowiska obsługi lub stanowiska kasowego w godzinach jego otwarcia, co najmniej raz na godzinę;
-  zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki,
-  zakrywania ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli stanowisko kasowe lub miejsce prowadzenia sprzedaży jest oddzielone od klienta dodatkową przesłoną ochronną;

WYMAGANIA DLA KLIENTÓW CENTRUM HANDLOWEGO

Klienci robiący zakupy na targowisku zobowiązani są do:
-  zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy kupującymi - co najmniej 2 metry,
-  stosowania rękawiczek jednorazowych podczas zakupów;
-  zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki;
-  zachowania limitu osób (4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży).


 


                                
INFORMACJA
Przypominamy o możliwości i zachęcamy do opłacania faktur przelewem.

W związku z comiesięcznymi płatnościami z tytułu użytkowania miejsc pod pawilony handlowe, zachęcamy wszystkich do płatności przelewem na rachunek bankowy Białostockiego Klubu Sportowego "HETMAN" w Białymstoku.


   Bank PeKaO S.A. 62 1240 1154 1111 0000 2148 7125

W przesyłanych i odbieranych przez płatników fakturach wskazano numer rachunku bankowego. Wpłata na ten rachunek zostaje przyporządkowana do płatnika.

Dodatkowo informujemy, że wszelkie informacje dotyczące płatności za najem miejsca pod pawilony handlowe można uzyskać pod
nr tel.
85 74 11 538 oraz 85 663 22 11.
 
hetman.bialystok.pl 2022
Sekcja bokserskaSekcja piłki nożnejSekcja judoSekcja brydża