Centrum Handlowe "HETMAN"
ul. Kawaleryjska 17 a
15 - 324 Białystok
tel. 85 663 22 11codziennie od godz. 600 - 1500Białostocki Klub Sportowy "HETMAN" wynajmie pawilony handlowe przy ul. Kawaleryjskiej 17 A  o pow.  od 15 m2 do 30 mw cenie czynszu, tel. 602 469 423.

                                
INFORMACJA
Przypominamy o możliwości i zachęcamy do opłacania faktur przelewem.

W związku z comiesięcznymi płatnościami z tytułu użytkowania miejsc pod pawilony handlowe, zachęcamy wszystkich do płatności przelewem na rachunek bankowy Białostockiego Klubu Sportowego "HETMAN" w Białymstoku.


   Bank PeKaO S.A. 62 1240 1154 1111 0000 2148 7125

W przesyłanych i odbieranych przez płatników fakturach wskazano numer rachunku bankowego. Wpłata na ten rachunek zostaje przyporządkowana do płatnika.

Dodatkowo informujemy, że wszelkie informacje dotyczące płatności za najem miejsca pod pawilony handlowe można uzyskać pod
nr tel.
85 663 22 11 oraz 602 469 423.
 
hetman.bialystok.pl 2020
Sekcja bokserskaSekcja piłki nożnejSekcja judoSekcja brydża