HISTORIA            Wiosną 1948r. powołano w Białymstoku Zadząd Wojewódzki Zrzeszenia Sportowego "Gwardia", której pierwszym prezesem został Leon Zygman Na podstawie § 29 statutu Zarządu sportowego powołano Klub sportowy "Gwardia" w Białymstoku z samodzielnie pracującym Zarządem.

            Początki klubu były trudne. Pierwszą sekcją sportową "Gwardii" w Białymstoku była sekcja piłki nożnej. Później powstały inne sekcje, takie jak np.: lekkiej atletyki, piłki siatkowej, gimnastyki, pływania, piłki koszykowej, szermierki, szachów, tenisa stołowego, tenisa ziemnego, boksu, sportu motocyklowego.

            Różny los był poszczególnych sekcji. Przybyło nowe, takie jak: strzelnictwo, kolarstwo, judo, a inne natomiast rozwiązano , np.: koszykówki, pływania i gimnastyki.

            W 1956r. zreformowano, oparty dotąd na Zrzeszeniach Sprotowych, system organizacyjny sportu polskiego. Na tej podstawie rozwiązano Zrzeszenie Sportowe "Gwardia", a na to miejsce został utworzony Klub Sportowy "Gwardia" Białystok.

            W 1978r. uchwałą Walnego Zebrania Sprawodawczo-Wyborczego zmieniono nazwę klubu na Białostocki Klub Sportowy "Gwardia".

            Kolejny raz zmieniono nazwę klubu w lutym 1991r., kiedy to uczestnicy Walnego Zebrania Sprawodawczo-Wyborczego przyjęli uchwałę o nowej nazwie - Białostocki Klub Sportowy "Hetman".

            BKS "Hetman", jak i inne kluby sportowe nie posiadał własnej bazy. Następstwem tego było organizowanie zajęć szkoleniowych i zawodów w różnych, często przypadkowych miejscach i w nie najlepszych warunkach.


                                                                                
            Po 9 latach od podjęcia decyzji o budowie obiektu sportowego na Nowym Mieście , 7 października 1971r. oddano do użytku stadion, na którego trybunach mogło pomieścić się 15 tysięcy ludzi. W 1973r. stadion zmodernizowano. Podwyższono trybuny, na których jednocześnnie mogło zająć miejsca ok.30 tysięcy ludzi. To właśnie na tym stadionie 24 sierpnia 1988r. pierwsza reprezentacja Polski w piłce nożnej rozegrała oficjalne spotkanie z reprezentacją Bułgarii.

                           
            1973r


            Przeprowadzona w 1968r. adaptacja kina usytuowanego przy ul. Lenina 3 (obecnie Branickiego) na treningową salę bokserską odegrała bardzo ważny wpływ na rozwój i sukcesy Sekcji Boksu. Obecnie sala bokserska wraz z zapleczem stwarza warunki do prowadzenia zajęć szkoleniowych.

                         Posiadając własne obiekty sportowe i nieograniczony do nich dostęp BKS "Hetman" mógł wyjść szerokim frontem do młodzieży, która trenuje w wielu grupach wiekowych - boks, judo, piłkę nożną.

           Efektem wspólnego wysiłku pracowników klubu, trenerów, działaczy sportowych i sportowców, było uczestnictwo naszych reprezentantów na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata i Europy, jak również w zmaganiach sportowych najwyzszej rangi krajowej.

            W roku 2016 Białostocki Klub Sportowy "Hetman" obchodził swoje 68 urodziny.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Białostocki Klub Sportowy "HETMAN" podjął się budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno – technicznym.  Realizacja inwestycji trwała 11 miesięcy (od 1 września 2014r do 31 lipca 2015r).
Pełnowymiarowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem socjalnym, biurowym i technicznym   Białostockiego Klubu Sportowego "HETMAN"  została zgłoszona do Ogólnopolskiego Konkursu "MODERNIZACJA  ROKU 2015"- Jubileuszowa XX edycja
czytaj  więcej


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUDO  HISTORIA
Zarządu Klubu w dniu 24.11.2014r podjęto Uchwałę o rozwiązaniu sekcji judo w Białostockim Klubie Sportowym „HETMAN” z dniem 01.12.2014r. Uchwałę podjęto jednogłośnie przy akceptacji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.Podjęta przez Zarząd Klubu Uchwała o rozwiązaniu sekcji judo podyktowana została względami ekonomicznymi. 
hetman.bialystok.pl 2022
Sekcja bokserskaSekcja piłki nożnejSekcja judoSekcja brydża