-GALERIA  ZDJĘĆ
 
Od 1948 roku (67 lat)  Białostocki Klub Sportowy "HETMAN" mieścił się przy ul. Branickiego 3 w Białymstoku. 
W dniu 30.09.2015r wygasła umowa najmu i klub musiał opuścić budynek.                                            
Jego nowa siedziba powstała przy ul. Kawaleryjskiej w sąsiedztwie bazaru Hetman. Wszystko znajduje się teraz w jednym miejscu. Mamy pełnowymiarową salę gimnastyczną, siłownię, łazienki, szatnie, pomieszczenia administracyjne. Jest w nich przestrzennie i jasno.
Dzięki akceptacji budowy sali gimnastycznej przez  Ministerstwo Sportu , Urząd Marszałkowski ujął zadanie inwestycyjne w "Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego " finansowanej z Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej, przyznając dofinansowanie w kwocie 850 tys. zł.

W dniu 22 września 2015 roku odbyło się uroczyste otwarcie hali sportowej
 Białostockiego Klubu Sportowego "HETMAN".


     
Zdjęcie z otwarcia hali BKS "HETMAN" . Stoją od lewej: wicewojewoda Wiesław Żyliński,  prezydent Tadeusz Truskolaski;, marszałek województwa Mieczysław Baszko, dyrektor Hetmana Aniela Kotowicz i prezes Hetmana Bogdan Kościuczyk.

Przemówienie Dyrektor Klubu Anieli Kotowicz
W życiu zdarzają się noce i dnie, bywają też niedziele tylko one zdarzają się rzadko.
Właśnie dzisiaj mamy niedzielę, święto naszego klubu.
            Wszystko, co się zaczyna ma swój finał.
Finałem jest ten oto budynek, budynek jak wiele innych nie mniej wyjątek  stanowi inwestor jakim jest amatorski klub sportowy Hetman, który podjął się budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno – technicznym.
             Są, to długotrwałe skutki podejmowanej decyzji. W dotychczasowej działalności brało udział wiele życzliwych nam osób i instytucji.
Była , to praca przekraczająca możliwości jednej osoby, duży ukłon przesyłam w stronę Zarządu Klubu, który w pełni poparł i akceptował inicjatywę.
Przedsięwzięcie nie było by możliwe bez akceptacji i dofinansowania:
  1. Ministerstwa Sportu i Turystyki,
  2. Urzędu Marszałkowskiego na czele z Marszałkiem Województwa Podlaskiego Mieczysławem Baszko,
  3. Prezydentem Miasta Białegostoku Tadeuszem Truskolaskim, który przekazał teren pod budowę.
 Słowa podziękowania przesyłam też architektom, wykonawcy oraz inspektorom nadzoru.
 
Dodać należy, iż realizacja inwestycji trwała 11 miesięcy (od 1 września 2014r do 31 lipca 2015r). Cieszy fakt, iż hala sportowa będzie służyć mieszkańcom w szczególności dzieciom i młodzieży miasta Białegostoku.
Tworzenie szans i możliwości godziwych warunków do uprawiania sportu dla młodzieży, służyć będzie przede wszystkim ich zdrowiu, a także odkrywaniu nowych talentów sportowych.
Obecnie w klubie szkoleniem objętych jest około 350 zawodników.
                       
 Informuję, iż w dniu 14 września b.r. osobiście Minister Sportu i Turystyki Pan Adam Korol wizytował nowy obiekt Białostockiego Klubu Sportowego „HETMAN”.
Reasumując pragnę zaznaczyć, że dzisiejsza uroczystość na przełomie ostatnich lat jest najważniejszym wydarzeniem w dziejach klubu. Po raz pierwszy w historii Białostocki Klub Sportowy „Hetman” będzie dysponował własnym obiektem, ponosząc w pełni koszty jego utrzymania.

                                                   
 
             

            


    
        

           


           

       
 
                                            
 
 
                     
 
           

               

                      
hetman.bialystok.pl 2022
Sekcja bokserskaSekcja piłki nożnejSekcja judoSekcja brydża