www.pzb.com.pl                - Polski Związek Bokserski

 www.podlaskizpn.org       - Podlaski Związek Piłki Nożnej

www.pdlbridge.pl                - Polski Związek Brydża


 

hetman.bialystok.pl 2022
Sekcja bokserskaSekcja piłki nożnejSekcja judoSekcja brydża