WŁADZE KLUBU

ZARZĄD KLUBU BKS "HETMAN"1. Bogdan Kościuczyk       - Prezes
2. Stanisław Zdancewicz - Wiceprezes
3. Aniela Kotowicz          - Członek Zarządu, Dyrektor Klubu
4. Marian Maciejewski     - Członek Zarządu
PREZYDIUM ZARZĄDU

1. Bogdan Kościuczyk         - Prezes
2. Stanisław Zdancewicz   - Wiceprezes
3. Aniela Kotowicz              - Członek Zarządu, Dyrektor Klubu 


W klubie działają 3 sekcje:


 15-324 Białystok,
 ul. Kawaleryjska 17 B
tel./fax 085 74 11 538
kom. 606 412 969

hetman.bialystok.pl 2017
Sekcja bokserskaSekcja piłki nożnejSekcja judoSekcja brydża