WŁADZE KLUBU

ZARZĄD KLUBU BKS "HETMAN"1. Stanisław Zdancewicz  - Prezes
2. Marian Maciejewski      - Wiceprezes
3. Aniela Kotowicz            - Członek Zarządu, Dyrektor Klubu
4. Jerzy Nowicki                - Członek Zarządu
PREZYDIUM ZARZĄDU

1. Stanisław Zdancewicz   - Prezes
2. Marian Maciejewski       - Wiceprezes
3. Aniela Kotowicz              - Członek Zarządu, Dyrektor Klubu 


W klubie działają 3 sekcje:


 15-324 Białystok,
 ul. Kawaleryjska 17 B
tel./fax 085 74 11 538
kom. 606 412 969

hetman.bialystok.pl 2022
Sekcja bokserskaSekcja piłki nożnejSekcja judoSekcja brydża